Nyhet | 2008-06-30 | 16:45

Ringhals 4 stoppas för kontroll

Under måndagskvällen tas Ringhals 4 ur drift för kontroll av mätvärden i reaktorns kylsystem.

I samband med de rutinmässiga kontroller och tester som genomförts efter återstarten av Ringhals 4 efter den årliga översynen, har det uppstått ett frågetecken kring ett av mätresultaten.

Den kontrollmätning, som alltid utförs på reaktorkylsystemet när blocket har nått 90 procents effekt, gav inte samma resultat som den ordinarie mätningen av samma flöde. Eftersom kontrollmätningens resultat ligger något under gällande värde i regelverket, har Ringhals beslutat att ta blocket ur drift.
I första hand kommer mätutrustningens funktion att kontrolleras.

Effektnedgången börjar under måndagseftermiddagen och så kallad varm avställning nås under kvällen.


För vidare information, kontakta:
Ringhals kommunikationschef Gösta Larsen
T: 0340-66 70 00
Ringhals AB
430 22 Väröbacka


Lämnat av:
Ringhals kommunikationsavdelning, telefon: 0340-66 70 00

Läs mer

Om Ringhals
Så arbetar vi med säkerhetsfrågor