Nyhet | 2011-04-19 | 13:20

Ringhals anlitar leverantör av ren skyddsutrustning

Ringhals har valt att anlita det holländska företaget Unitech Nuclear Services som leverantör av ren skyddsutrustning. Unitech Nuclear Services anlitas redan idag av både OKG och Barsebäck, EON:s anläggningar i Europa, British Energy och Vattenfalls tyska anläggningar, Krümmel och Brunsbüttel.

För att Ringhals ska kunna tvätta skyddskläder i egen regi skulle en omfattande ombyggnad av tvättstugans reningsanläggning krävas. Dessutom är befintlig utrustning i tvättstugan i behov av förnyelse och arbetsmiljöåtgärder nödvändiga, varför en annan lösning valts. Unitech Nuclear Services har mycket stor erfarenhet av att hantera skyddsutrustning från kärnkraftverk. I två anläggningar avsedda för Europa hanterar man årligen cirka 1800 ton tvätt. Ringhals kommer att erhålla utrustning som är certifierad och håller EU-standard. Vid akut behov av större mängder skyddsmaterial kan Unitech Nuclear Services tillhandahålla detta med mycket kort varsel.

Unitech Nuclear Services är certifierat enligt ISO 14001 och 9001, och har stort miljöfokus samt ett välutvecklat reningssystem och torkutrustning som säkerställer att eventuell radioaktivitet inte läcker ut från tvättanläggningen. De använder fosfatfria tvättmedel och har mycket låga utsläpp av miljöpåverkande ämnen. Under en övergångsperiod kommer Ringhals fortsätta använda sitt eget skyddsmaterial, för att successivt övergå till Unitech Nuclear Services skyddsutrustning. Det Ringhalsägda materialet kommer med tiden att fasas ut som avfall, vilket kommer att hanteras i Sverige precis som idag.

Transporter till och från Sverige kommer att skickas till Barsebäck, där skyddsutrustning från Ringhals, Barsebäck och OKG samlastas i syfte att minska antalet transporter. Totalt beräknas 46 transporter ske från Ringhals under ett år. Detta kommer att ge ett utsläpp av omkring 50 ton CO2 per år, vilket motsvarar 10 personers koldioxidutsläpp under ett år.

– Det är viktigt att ställa det ökade utsläppet i relation till de utsläpp vi minskar här på Ringhals, säger Rickard Halldin, chef för avdelningen Skydd och Miljö. Den skyddsutrustning vi köper idag transporteras hit från våra leverantörer, detta upphör helt. Vi har själva interna transporter av utrustningen nu, men i fortsättningen kommer frakten inom Ringhals att ske med eldriven truck istället. Sett i ett större sammanhang blir alltså nettoutsläppet av koldioxid betydligt mindre än 50 ton.

– Idag tvättar vi omkring 150 ton skyddsutrustning varje år, fortsätter Rickard. När vi stänger tvättstugan minskar vi våra utsläpp av miljöpåverkande ämnen och dessutom reducerar vi elanvändningen med 600 MWh om året.

Läs mer
Ringhals och miljön