Nyhet | 2010-12-16 | 12:30

Ringhals anmäler överskridande av ammoniakgränsvärde

Ringhals har i mitten av december anmält till Länsstyrelsen att bolaget enligt beräkning kommer att överskrida tillåtet gränsvärde för utsläpp av ammoniak till luft under 2010. Ringhals har i miljödomen från 2006 ett tillstånd att släppa ut 2 ton per år. Beräknat utsläpp i år är 2,08 ton.

Främsta orsakerna till det förhöjda värdet i år är att Ringhals 2 inte har genomfört någon revision under 2010 samt inläckage av luft i turbinsystemet på Ringhals 4.

Ringhals arbetar för att årsutsläppet ska bli så lågt som möjligt, bland annat har doseringen av hydrazin begränsats och läckor tätats för att minska luftinläckaget.

Fakta om ammoniak och hydrazin
Utsläpp av ammoniak orsakas av dosering av hydrazin. Hydrazin, som doseras som skydd mot korrosion, ombildas genom termisk nedbrytning till ammoniak. Utsläppen sker via ventilationen på turbinsystemen till tryckvattenreaktorerna. Tillsats av hydrazin kan inte upphöra på grund av korrosionsrisken.

Fotnot. Utsläppen av ammoniak till luft i Sverige beräknades för 2007 till sammanlagt cirka 50 000 ton, varav cirka 44 000 ton kom från jordbruket. (Källa SCB)

Läs mer
Ringhals och miljön