Nyhet | 2011-01-26 | 12:30

Ringhals åtgärder mot obehörigt intrång bedöms som rimliga

Efter Greenpeace-intrånget på Forsmark i juni förra året begärde Strålsäkerhetsmyndigheten in analys av områdes- och skalskyddet för kärnkraftverken samt ett förslag på åtgärder för att vid behov komplettera och förbättra skyddet.

Idag den 26 januari har SSM svarat på det åtgärdsförslag som Ringhals presenterat. Myndigheten har accepterat Ringhals analys och åtgärdsprogrammet som nu håller på att genomföras.

Ringhals kommunikationsavdelning 2011-01-26