Nyhet | 2011-09-23 | 09:15

Ringhals block ur drift

Den 25 september inleds årets revision på Ringhals 1, vilket innebär att samtliga reaktorer på Ringhals under en begränsad period kommer att vara avställda av olika skäl. Vi jobbar för att utan onödigt dröjsmål komma igång med vår elproduktion igen.

Årets revision på Ringhals 1 beräknas pågå cirka sju veckor, då bränslebyte, underhåll, myndighetskrävda tester och moderniseringar ska genomföras. Återstart planeras ske den 8 november. Styrande för revisionslängden är bytet av lågtrycksturbiner på den ena turbinsträngen samt fortsatt byte av säkerhetsställverk – i år ska det dieselsäkrade nätet på den ena elsidan bytas.

Ringhals 2 ställdes av för revision den 1 april. I revisionens slutskede inträffade en brand som kräver omfattande brandsanering innan blocket kan återuppta elproduktionen. Återstart av Ringhals 2 är planerad till den 18 november.
I samband med brandsanering av sprinklersystemet för reaktorinneslutningen hittades en gasavtätning som använts vid tidigare svetsarbeten. Ringhals tog då beslut om att även kontrollera motsvarande system på den avställda Ringhals 4.

Ringhals 3 togs från nät den 11 september, för undersökning av sprinklersystemet i reaktorinneslutningen, efter att man också hittat en gasavtätning på Ringhals 4. Inspektionen av motsvarande system på Ringhals 3 har nu genomförts med gott resultat. Återstartsdatum är ännu inte fastställt, beroende på att Ringhals först måste uppfylla Strålsäkerhetsmyndighetens föreläggande om driftklarhetsverifiering av säkerhetssystem innan klartecken ges för återstart. Vi räknar med att presentera R3:s rapport för myndigheten under vecka 39.

Ringhals 4 är avställd sedan den 31 maj och genomför i år den mest omfattande revisionen någonsin på Ringhals, då bland annat ånggeneratorerna, tryckhållaren och stora komponenter i turbinanläggningen har bytts ut. Förseningar har uppstått vid rörinstallationerna. Den 8 september slutfördes installationen på reaktorsidan, men arbete återstår i turbinanläggningen. Planerad återstart är den 20 oktober.

Kontroll av driftklarhet
Den 16 september gav Strålsäkerhetsmyndigheten Ringhals ett föreläggande om att driftklarheten i samtliga säkerhetssystem ska gås igenom före återstart. Detta med anledning av de hittade gasavtätningarna. Vi jobbar nu för fullt med att ytterligare kontrollera driftklarhetsverifieringarna, både i dokumentation och genom inspektioner i anläggningarna. Resultatet av undersökningarna ska redovisas för myndigheten innan vi får tillstånd för återstart av blocken.

Säkerheten kommer främst
Vi prioriterar våra resurser för att så snart som möjligt vara klara med revisionsaktiviteter, inspektioner och myndighetsredovisningar, så att i första hand Ringhals 3 kan återstarta för att köra vidare fram till ordinarie revisionsavställning den 5 november. Tidplaner är viktiga, men säkerheten är alltid viktigast.
Vår nuvarande plan är att samtliga block ska vara i drift i början av december.

För mer information kontakta:
Ringhals kommunikationschef Gösta Larsen, tel 0340-66 75 91

Läs mer 
Årets revisioner på Ringhals
Så arbetar vi med säkerhetsfrågor