Nyhet | 2010-02-04 | 08:30

Ringhals forskar och utvecklar

Forskning och utveckling leder till ökad kunskap och ständiga förbättringar av teknik och anläggning. På Ringhals finns en egen FoU-enhet.

Inriktningen för Ringhals är att bedriva FoU med större betoning på utveckling än forskning.

Lennart Eckegren

– FoU är inte till för att lösa de akuta problemen, utan för att titta framåt. Varje år lägger vi upp en plan för årets satsningar, berättar FoU-chefen Lennart Eckegren.

Sverige är ett litet land med jämförelsevis få kärnkraftverk och därför har anläggningarna tvingats ta ett större ansvar med att själva driva utvecklingen.

– Vi måste fundera på vad som väntar bakom nästa hörn. Detta är viktigt för att kunna uppfylla våra långsiktiga mål, säger Lennart.

Som exempel tar han den produktionsökning Ringhals hade fram till 2000-talets mitt.

– När vi har varit i förvaltningsfas har FoU bidragit till att öka anläggningarnas tillgänglighet, säger han.

Viktigt för förtroendet

Att vi vågar satsa framåt skapar också förtroende hos myndigheterna.

– Myndigheterna skärper kraven allt eftersom och därför måste vi ständigt utvecklas och kan inte slå oss till ro, säger han.

Det finns många exempel på hur utveckling av nya metoder varit en stor hjälp. Ringhals har bland annat visat goda resultat i materialforskning.

– När det gäller sprickinitiering och spricktillväxt är vi med och tar fram materialdata för att motivera fortsatt drift. Det ger fakta som kan användas som underlag för bibehållen tillgänglighet, säger Lennart.

Kunskapen tas tillvara

Bernt Bengtsson ansvarar för FoU inom kemi och radiokemi. Inom hans område testas bland annat tekniker för vattenrening som skulle kunna ge stora ekonomiska och miljömässiga vinster.

– Det är bra att bedriva utvecklingen på Ringhals, på så sätt blir kunskapen kvar hos oss, säger Bernt.

FoU-projekt på Ringhals

Bernt Bengtsson, Pernilla Svanberg och Lennart Eckegren tittar närmare på den utrustning som används till att ta fram nya filtermembran till det vatten som ska användas vid processerna på Ringhals 1 och 2. Ett av de forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs på plats på Ringhals.

Forskning i Studsvik

En stor del av den svenska kärnkraftsforskningen samfinansieras och bedrivs i Studsvik utanför Nyköping. Där har man bland annat tagit fram en metod för att ta hand om uttjänta ånggeneratorer.

– Vi var med på ett hörn när detta utvecklades som idé och har stöttat Studsvik med utvecklingspengar. De tog fram en affärsidé och har nu fått en stor order från Kanada, säger Lennart.

Läs mer

Så arbetar vi med säkerhetsfrågor vid kärnkraftverken
Forskning och utveckling inom Vattenfall