Nyhet | 2013-04-04 | 09:10

Ringhals först i Sverige med nya brandbekämpningsmedel

Mycket effektivare än vatten och dessutom med miljömässiga fördelar. Ringhals brandstyrka använder nya brandbekämpningsmedel och får tack vare nya släckverktyg också en säkrare och bättre arbetsmiljö.

Ringhals räddningsstyrka har sedan augusti använt de nya brandbekämpningsmedlen X-fog (tillsatsmedel) och X-foam (skummedel). Det är vätmedel utan negativ miljöpåverkan som tränger bort ytspänningen och höjer effektiviteten på släckningen, eftersom det bättre tränger in i det brandutsatta materialet.

ruppen om tagit fram Ringhals nya brandbekämpnngsmetod

Gruppen som har arbetat fram Ringhals nya brandbekämpningsmetod. Berndt Karlsson Räddningstjänsten Väst, Fredrik Carlstein Ringhals, Krister Palmkvist Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, Bertil Lindskog Ringhals, Richard Qvarfell X-fire och Jonas Karlsson Ringhals.

Säkrare arbetsmiljö för brandmännen
Dessutom har nya brandfordon beställts, ett för skumsläckning och ett med skärsläckare i. De nya släckverktygen skapar en säkrare och bättre arbetsmiljö för brandmännen, eftersom de bland annat inte behöver rökdyka i samma utsträckning som tidigare. Branden kan bekämpas mer på avstånd.

Värmekamera identifiera branden

Branden har identifierats med en värmekamera och släcks utifrån med brandbekämpningsmedlet X-fog och skärsläckare.

Skärsläckningsmetoden
– Med skärsläckningsmetoden lokaliseras först branden med en värmekamera utanför det brandutsatta utrymmet, och därefter använder vi skärsläckarverktyget för att släcka och begränsa branden, säger Bertil Lindskog som arbetar med verksamhetsutvecklingen inom Ringhals operativa brandskydd. Med skärsläckaren används en mindre mängd vatten blandat med det nya brandbekämpningsmedlet X-fog som under högt tryck kan skära igenom olika byggnadskonstruktioner och material.

Brandbekämpning med flera fördelar
Richard Qvarfell från företaget X-fire, som utvecklat X-fog och X-foam berättar att det finns många fördelar med det nya brandbekämpningsmedlet.

– Det har en bra kyleffekt och det förhindrar återantändning i det brandutsatta utrymmet. Det har ingen negativ miljöpåverkan och genom att applicera medlet på omgivande föremål som inte är brandutsatta kan en brand förhindras.

– Det känns bra att få vara med och påverka brandskyddsstatusen på Ringhals och få utveckla nya brandsläckningsmetoder med miljövänliga inslag som vi förhoppningsvis kan dela med oss av till andra kärnkraftverk, säger Bertil.

– Det är också roligt att Ringhals är först i Sverige med att dosera in X-fog och X-foam i släckvattnet. De brandtester som vi hittills genomfört har visat sig ge fantastiska släckresultat och medlet är väldigt effektivt i jämförelse med bara vanligt vatten. Och eftersom de nya brandsläckningsmetoderna medger att vi använder mindre släckvatten kan också vattenskadorna förhoppningsvis minimeras. Därmed begränsas också utsläpp av förorenat släckvatten, säger han.

Skärsläckare används för att släcka elden

Brandmännen använder skärsläckare för att släcka elden. Vattenstrålen skär igenom containern och släcker på så vis branden.

 

Fakta: skumsläckare (med X-foam)
Compressed Air Foam System, CAFS, är ett släcksystem där vattendropparna omvandlas till skumbubblor. Med hjälp av lufttryck framställs skummet och det ger vattnet bättre förutsättningar att förångas. På så vis utnyttjas den kylande effekten bättre samtidigt som skummet kväver och tränger in djupare i materialet.

Fakta: skärsläckning (med X-fog)
Skärsläckningstekniken fungerar genom att vatten och ett skärmedel blandas och pressas ut genom ett speciellt munstycke under högt tryck (>250 bar). Man skär då med en lans i det material som brinner. Denna metod är ett säkert sätt att bekämpa brand och brandgaser på. Genom att använda skärsläckning blir ingångshålet litet och då tillförs inget syre, vilket ökar släckeffektiviteten.