Nyhet | 2011-09-28 | 14:02

Ringhals genomgår största kärnkraftmoderniseringen någonsin

Ombyggnaden av Ringhals 4, som pågår just nu, är den största modernisering av ett kärnkraftsblock som Ringhals någonsin gjorts vid ett tillfälle. Ombyggnaden innebär en genomgripande förändring av hela anläggningen.

Ringhals kärnkraftverk
Ringhals kärnkraftverk
På både Ringhals och Forsmark byggs reaktorerna om för att kunna fortsätta att producera el i ytterligare ett par decennier. I år är det Forsmark 1 och Ringhals 4 som byggs om. På Ringhals 4 byter man ut tre stora ånggeneratorer, 20 meter höga värmeväxlare på 350 ton vardera. Samtidigt byts även tryckhållaren – också den en mycket stor komponent. I de gamla ånggeneratorerna fanns sprickor i tuberna. Dem har man har följt med ingående provningar under många år. De nya ånggeneratorerna har en annan konstruktion, som ska vara mindre känslig för sprickbildning. I turbinhallen byter man högtrycksturbiner och mellanöverhettare, som ska torka ångan effektivare. Det hittillsvarande analoga kontrollsystemet i turbinanläggningen byts också ut, med kablar och givare, och ersätts av ett digitalt system. Revisionen på Ringhals 4 började 31 maj och skulle ha varit klar 8 september, men slutdatum är nu flyttat till 20 oktober efter att svetsarbetena visat sig mer omfattande och komplexa än man räknat med. De ombyggnader som nu genomförs ska stödja drift i minst 50 år räknat från det år då reaktorerna togs i bruk. [caption id="attachment_13371" align="alignleft" width="448" caption="Tidsaxel över revisioner på Vattenfalls kärnkraftverk"]Tidsaxel över revisioner på Vattenfalls kärnkraftverk[/caption]