Nyhet | 2007-11-22 | 11:10

Ringhals har många miljömässiga lösningar

Kärnkraft är en elproduktionsmetod med miljöfördelar och låga koldioxidutsläpp. Sedan flera år arbetar vi även med miljötänkande inom många andra områden av verksamheten.

– Vi värnar om miljön på många sätt. Exempelvis är vi bra på att källsortera och på att främja användningen av kollektivtrafiken för våra anställda, säger Rickard Halldin som är ansvarig på Ringhals för genomförandet av miljöarbetet.

– Annat vi satsat på är att utbilda våra transportfirmor i ecodriving och att ställa krav på den firma vi hyr bilar av att tillhandahålla miljöbilar.

Rickard Halldin, miljöansvarig på Ringhals.

Ett lokalt fjärrvärmenät
En miljövänlig lösning som funnits i över 20 år är det lokala fjärrvärmenätet på kraftverksområdet. Flera av kontorsbyggnaderna värms med spillvärme från Ringhals 2. En ny kartläggning som gjorts visar att ännu fler byggnader skulle kunna anslutas till fjärrvärmen.

Andra förslag i denna kartläggning är bland annat att:
- Släcka ner utrymmen där ingen vistas
- Införa ventilations- och värmestyrning
- Minska användningen av varmvatten
- Stänga av datorer som inte används

Dessa relativt enkla åtgärder skulle kunna ge en betydande sänkning av elenergianvändningen.

Nya fokusområden tack vare miljödom
Under de senaste åren har en hel del miljöförbättringar införts i spåren av att verksamheten på Ringhals miljöprövats enligt den nya miljöbalken. Projekt har startats för att bland annat nå förbättad avfallshantering, minskade utsläpp och byte av farliga kemikalier. Detta har gett goda resultat.

– Bland annat byttes 13 % av våra kemikalier ut mot miljövänligare under förra året, säger Rickard.

Ett arbete i utveckling
Under hösten 2006 infriades miljödomstolens punkter. Miljöarbetet på Ringhals har utvecklats med tiden, och fokus på frågan har ökat på senare år.

– Vi är miljöcertifierade sedan -98 och arbetsmiljöcertifierade sedan -06 och ett miljökontrollprogram avseende påverkan på yttre miljö och omgivning pågår löpande, säger Rickard.

Mer information

Vattenfalls miljöarbete i stort
Miljöfakta om elproduktionen
Mer om miljöarbetet på Ringhals
Miljöprövningen av Ringhals