Nyhet | 2007-07-17 | 13:00

Ringhals kommenterar mediekritik mot upphandling av bombhundar

Ringhals har genomfört en upphandling av bombhundar som skall användas för att avsöka fordon och gods som skall passera in på bevakat område. Upphandlingen har vunnits av företaget Maribo AB, som i media kritiseras för att sakna kunskap om bombhundar och för dålig djurhållning. Marknadschefen, som har en kriminell bakgrund på 80-talet, anklagas för detta och media anser att det gör honom och företaget diskvalificerade för att ta uppdrag på Ringhals.

Ringhals har gjort upphandlingen enligt gällande regler och undersökt företaget. Med anledning av uppmärksamheten från journalisten Peter Karlsson genomför Ringhals ytterligare kontroller av företaget och dess marknadschef. Granskningen visar att företaget:
- inte har några anmärkningar mot sig vad det gäller skatter eller betalningar
- har ett fullgott styrsystem med tillräckliga instruktioner för verksamheten
- har haft flera anmälningar hos miljöförvaltningen i Göteborg men att dessa har åtgärdats.

Företagets kunder, varav flera är stora västsvenska aktiebolag, ger företaget de bästa vitsord och är mycket nöjda med deras tjänster och på det sätt de utför tjänsterna.

Ringhals har ännu inte tecknat avtal med företaget och innan det blir aktuellt skall all personal som skall arbeta på Ringhals genomgå säkerhetskontroller och kunna visa upp ett drogtest. Först därefter blir det aktuellt att teckna avtal med företaget.

- Vi är mycket måna om att bara anlita seriösa företag med dokumenterat goda referenser och med ett styrsystem som uppfyller våra krav. Vi kräver att de som skall arbeta på Ringhals blir godkända vid säkerhetskontrollerna. Men vi är också noggranna med att hålla oss till våra regler och behandla alla företag lika. Då kan vi inte utesluta företag på avslöjanden i media utan vi måste själva se till att kontrollera sådana uppgifter. I det här fallet har vi hittills inte fått kontrollerade uppgifter som ligger företaget till last, kommenterar Torsten Bohl, informationschef på Ringhals.

Marknadschefen har mycket riktigt flera domar mot sig men dessa ligger tämligen långt bak i tiden och det är inte uppenbart att de kan anses som allvarligt belastande i dag.
- Att någon begått brott för över 20 år sedan måste inte betyda att den personen är utesluten för arbeten hos oss för all framtid, avslutar Torsten Bohl.