Nyhet | 2009-11-02 | 15:10

Ringhals lämnar svar till SSM

Ringhals har under förra veckan skickat in svar till SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten, på det föreläggande som myndigheten gav Ringhals i somras.

– Vi har gått igenom varför vi inte fullt ut förmått leva upp till våra egna föresatser och myndighetens krav, säger Ringhals vd Bertil Dihné. Utifrån våra analyser och bedömningar har vi beslutat om ett antal åtgärder som vi nu ska genomföra för att stärka säkerhetsarbetet.

Analyserna, som bygger på ett 100-tal intervjuer, visar bland annat att instruktionerna för verksamheten i vissa fall är otydliga, för detaljerade eller har andra brister som gör instruktionerna svåra att använda i det praktiska arbetet.

– Vi ska bli bättre både på att utforma styrande dokument och på att efterleva regler och rutiner, säger Bertil Dihné. Vi kommer att förstärka vårt ledarskap och bli tydligare genom mer aktiv närvaro i verksamheten för att kunna sätta tydliga mål och följa upp. Ringhals ledning prioriterar detta arbete och kommer genom ett kraftfullt agerande att följa upp att de åtgärder vi nu dragit igång genomförs med avsett resultat.

Åtgärderna grundas i ett omfattande förbättringsarbete, som i flera fall redan är påbörjat inför den förestående OSART-granskningen av Ringhals verksamhet i mars 2010. Efter SSM:s föreläggande förstärks nu viktiga delar av detta åtgärdsprogram.


Så arbetar vi med säkerhetsfrågor vid kärnkraftverken