Nyhet | 2008-06-05 | 16:00

Ringhals långlivad elproducent med halva produktionen framför sig

Ringhals har ännu inte passerat hälften av sin möjliga produktion. Under den återstående livstiden kommer Ringhals att kunna tillgodose hela Sveriges elbehov fem gånger om.

Det råder nybyggaranda på Ringhals. Från 2007 och framåt satsas 18 miljarder kronor i miljö- och säkerhetsuppgradering, livstidsförlängning samt förstärkning av det fysiska skyddet. Dessutom går 4 miljarder till åtgärder som möjliggör effekthöjningar.

Investeringsplanerna omfattar totalt 22 miljarder kronor fram till dess reaktorerna uppnått 50 års livslängd. Det innebär en återstående drifttid mellan 17 och 25 år för de fyra blocken.

Effektivare elproduktion

– Vårt mål är att öka produktionen med 4 TWh från dagens nivå, till en årsproduktion på 32 TWh år 2012, säger Ringhals vice VD Leif Johansson. Detta gör vi på flera sätt – genom effektökningar, verkningsgradsförbättringar samt genom att skapa förutsättningar för att kunna hålla en hög och stabil produktionsnivå.

Det är stora summor pengar, men också mycket lönsamma investeringar genom att de befintliga anläggningarna uppgraderas. Satsningarna medför att produktionskostnaden ökar med 2-2,5 öre/kWh. Ett nytt kärnkraftverk med halva Ringhals effekt skulle kosta åtminstone 40 miljarder att bygga.

Ännu högre säkerhet

Till år 2014 kommer Ringhals att ha etablerat en ny säkerhetsnivå för anläggningarna enligt SKI:s föreskrifter. Internationellt sett innebär det en mycket hög säkerhetsnivå, på flera områden likvärdig med nybyggda anläggningar.

– Ringhals står i och med detta väl rustat för åtskilliga års säker, trygg och stabil elproduktion, konstaterar Leif Johansson.

Läs mer

Pågående projekt på Ringhals
Kraftfulla investeringar i våra anläggningar
Så arbetar vi med säkerhetsfrågor

Ladda ner information

Ringhals verksamhetsredovisning 2007