Nyhet | 2009-07-08 | 16:15

Ringhals lovar SSM krafttag för kärnsäkerheten

Den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har beslutat att förelägga kärnkraftverket Ringhals om särskilda utredningsåtgärder och villkor för drift av reaktorerna Ringhals 1-4. ringhalsEnligt beslutet ska Ringhals utreda och redovisa brister i rutiner och både tidigare och pågående åtgärder som inte fått avsett resultat. Ringhals ska också ta fram ett nytt åtgärdsprogram för att rätta till bristerna. - Ringhals kommer med kraft att genomföra de utredningsåtgärder och uppfylla de villkor som Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, idag har satt upp. Det säger Bertil Dihné, vd för Ringhals. - Nu gäller det att - i nära samråd med myndigheten - säkerställa att våra åtgärder ger resultat. Det har skrivits om beslutet bland annat i GP, SvD och SR.