Nyhet | 2013-04-25 | 08:45

Ringhals miljöredovisning 2012

Vill du veta hur Ringhals arbetar med miljöfrågor? Ta del av vår miljöredovisning för 2012.

Ringhals miljöredovisning 2012

 

Några punkter från miljöåret

• Hela 98,4 % av riskbedömningarna för kemiska produkter var genomförda i kemikalieregistret vid årsskiftet 2012/2013.

• Under året har vi startat en ALARA-kommitté (As Low as Reasonably Achievable) som har till uppgift att vara pådrivande i strålskyddsfrågor och som aktivt följer upp mål, planer och utfall samt fungerar som ett stöd för organisationen.

• De flesta ålar överlever kylvatttenhanteringen vid Ringhals enligt en sammanställning från Sveriges lantbruksuniversitet(SLU).

• Ringhals fick gott betyg för vårt miljöarbete i samband med ISO 14001 och EMAS-revisionen under året.

• Under året genomfördes en kampanj vid personalrestaurangerna för att minska mängden matsvinn, resultatet från kampanjen var mycket positivt.

• Ringhals har under året genomfört en rad åtgärder som minskat energianvändningen med 2248 MWh/år.

• Vi har under året byggt om pumpar på Ringhals 3. Ombyggnationen medför ett minskat utsläpp av radioaktiva ämnen till luft.

Ladda ner
Ringhals miljöredovisning 2012 (PDF 2647)

Läs mer
Ringhals och miljön