Nyhet | 2013-01-07 | 13:15

Ringhals produktion 2012

2012 avslutades med full produktion vid Ringhals fyra reaktorer. Totalt under året har 24,4 TWh el producerats.

Ringhals 3 gjorde ett mycket bra driftår, sitt bästa år någonsin med en produktion på drygt 8,3 TWh och en tillgänglighet på över 91 procent.

Årsproduktionen för Ringhals är lägre än vad som planerades vid årets början, men avsevärt bättre än 2011 års produktion.

De stora moderniseringarna under de senaste åren på Ringhals 3 och 4 börjar nu ge resultat. Både R3 och R4 hade ett stabilt produktionsår 2012. Ringhals 2 producerade mindre el än ett normalt år, då anläggningen varit avställd bland annat för brandsanering och transformatorbyte. Ringhals 1 hade sitt näst bästa driftår sedan 2007.

Produktion 2012
Ringhals 1: 5,53 TWh
Ringhals 2: 3,61 TWh
Ringhals 3: 8,33 TWh
Ringhals 4: 6,96 TWh

Totalt producerade Ringhals 24,4 TWh med en tillgänglighet på 75,5 procent. 1 TWh motsvarar hushållsel till 200 000 hem.

För ytterligare information, kontakta Gösta Larsen, Ringhals kommunikationschef, tel 070-64 03 128.

Läs mer
Produktionshistorik för Ringhals