Nyhet | 2012-01-04 | 09:00

Ringhals produktionsår 2011

År 2011 producerade Ringhals 18,9 TWh el. Under året har omfattande revisioner och fortsatt säkerhetsutveckling stått i fokus.

Årets produktionsresultat har påverkats främst av de förlängda revisionsavställningarna, och ligger jämförelsevis i nivå med resultatet för år 2000, då 18,6 TWh el producerades.

Ringhals 1 gjorde sitt bästa år sedan 2006 och Ringhals 3 noterade än en gång en årsproduktion över 7 TWh. Ringhals 2 hade en bra inledning på 2011, men saneringsarbetet efter den brand som inträffade i revisionens slutskede gjorde att blocket stod stilla under återstoden av året. På Ringhals 4 genomfördes under 2011 den största moderniseringen någonsin med gott slutresultat men med cirka två månaders revisionsförlängning.

Januari blev årets bästa månad för Ringhals, då de fyra reaktorerna sammanlagt producerade 2724 GWh.

Produktion 2011, GWh
R1: 5 971
R2: 1 727
R3: 7 145
R4: 4 103
Totalt för Ringhals: 18 945 GWh

Sedan den första reaktorn togs i drift 1975 har Ringhals producerat mer än 700 TWh eller 700 000 000 000 kilowattimmar. Det är mer el än något annat nordiskt kärnkraftverk producerat.
1 TWh motsvarar hushållsel till 200 000 hem.

Läs mer
Produktionshistorik för Ringhals