Nyhet | 2007-10-05 | 15:00

Ringhals skärper tillträdeskontrollen

Ringhals har den 5 oktober fått ett föreläggande från SKI om att öka skyddet mot obehörigt tillträde till kontrollrummen på Ringhals fyra anläggningar.
I början av 2007 skärpte Ringhals inpasseringen till kontrollrummen, men SKI kräver ytterligare åtgärder för att de nya kraven ska vara uppfyllda. Ringhals ska, enligt föreläggandet, ha uppfyllt dessa krav till den 14 december i år.
Ringhals kommer före den 14 december att ta fram en temporär lösning av tillträdesskyddet. En permanent lösning kommer att installeras senare.