Nyhet | 2009-11-20 | 10:30

Ringhals uppfyller föreläggande från SSM

Den 1 november svarade Ringhals på det föreläggande som SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten, gav Ringhals i somras. Nu har myndigheten granskat Ringhals svar.

SSM konstaterar i sitt svar att Ringhals uppfyller myndighetens föreläggande. Ringhals har redovisat vilka åtgärder man avser att genomföra för att uppfylla SSM:s särskilda villkor. På några punkter kommer Ringhals nu att förtydliga sitt svar, efter önskemål från myndigheten.

Läs mer

Ringhals lämnar svar till SSM, 2009-11-02