Nyhet | 2012-12-12 | 12:41

Ringhals utreder stråldoser

Vid tre tillfällen under sommaren och hösten har personer på Ringhals utsatts för högre stråldoser än förväntat. Stråldoserna var långt under gränsvärdena och innebar inte någon hälsofara men Ringhals ser ändå allvarligt på händelserna.  Det var vid en röntgenundersökning av ett stängt utrymme, vid sanering av material och vid hantering av mätutrustning som inblandade personer utsattes för högre stråldoser än förväntat. För personerna, både anställda och underentreprenörer, innebar inte stråldoserna någon hälsofara. - Nivåerna kan jämföras med en röntgenundersökning på sjukhus eller vad en genomsnittlig person i Sverige får av den naturliga bakgrundsstrålningen, uppger Gösta Larsen kommunikationschef på Ringhals.  Gränsen för stråldoser vid kärnkraftverk går vid 50 millisievert per år. Ringhals har ett internt riktvärde på 10 millisievert. Ingen på Ringhals har under året kommit upp till detta interna gränsvärde. - Vi tar alla händelser som avviker från det normala på allvar och utreder det för att dra lärdom så att vi framöver undviker den här typen av händelser, säger Gösta Larsen.  Ringhals har rapporterat händelserna till tillsynsmyndigheten Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och till den lokala säkerhetsnämnden.