Nyhet | 2013-07-29 | 07:12

Ringhals utvärderar ny leverantör av kärnbränsleelement

Under nästa år påbörjas arbetet med att verifiera en provleverans av bränsleelement från det ryska företaget TVEL Company Fuel (TVEL) som ett led i att utvärdera företaget som en ny leverantör. TVEL levererar redan idag till 15 kärnkraftreaktorer i Europa och Asien. Morgontidningen Svenska Dagbladet rapporterar om detta i sin näringslivsbilaga. Utvärderingen har föregåtts av tre års arbete av tekniska experter från Vattenfall och Ringhals för att kontrollera materialets lämplighet och för att säkerställa att TVEL:s anläggningar och resurser uppfyller alla Vattenfalls krav – även ur miljö- och arbetsmiljöhänseende. – TVEL är internationellt erkända när det gäller kunskap och kompetens att producera kärnbränsleelement. Vi har även övervägt andra producenter, men det har visat sig att TVEL ligger längst fram på flera viktiga områden, säger Per-Olof Nestenborg, chef för Vattenfall Nuclear Fuel. Kontraktet med TVEL tecknades i början av 2012 och fram till 2014 genomförs en licensieringsprocess som är likadan för alla bränslekomponentleverantörer till Vattenfalls reaktorer.  Provleveranserna ska verifieras i kärnkraftreaktor Ringhals 3 till full utbränning, vilket beräknas ta cirka fem år. Om utvärderingen därefter uppfyller Vattenfalls alla krav kan det bli aktuellt med de första kommersiella leveranserna från TVEL tidigast 2020. Önskvärt med fler leverantörer – Vi har ambitionen att alltid ha ett flertal möjliga leverantörer av kärnbränslekomponenter. Idag har vi två leverantörer av bränsleelement till våra tryckvattenreaktorer, amerikanska Westinghouse och franska Areva. Ytterligare ett alternativ är gynnsamt ur kostnadshänseende, men flera aktörer på marknaden gynnar även teknikutveckling då det leder till ännu högre kvalitet på bränsleelementen, säger Per-Olof Nestenborg. TVEL Fuel Company är ett ryskt företag ägt av statligt ägda bolaget Rosatom. TVEL Company Fuel levererar till 76 kärnkraftreaktorer i Ryssland, och till 15 kärnkraftreaktorer i Europa och Asien (17 procent av världsmarknaden). Därutöver tillgodoser TVEL leveranser till 30 forskningsreaktorer runt om i världen. Vad är ett bränsleelement? Ett bränsleelement kan beskrivas som en behållare av långa bränslerör tillverkade av stål. Kutsar, små pellets av anrikat uran, staplas i bränslerören som sätts samman till bränsleelement. En reaktor har flera hundra bränsleelement. Antalet beror på reaktorns typ och storlek. För mer information om hanteringen av Vattenfalls inköp av uran Läs på sidan 23 i vår Hållbarhetsredovisning.