Nyhet | 2011-01-03 | 12:40

Ringhals vd kommenterar året som gått

2010 går inte till historien som ett av Ringhals bästa år. Men i skenet av de förutsättningar som var när året började måste jag ändå vara ganska nöjd. Vår produktion uppgick till cirka 24 miljarder kilowattimmar – en sjättedel av Sveriges elförbrukning.

Bertil Dihné

Detta produktionsresultat når vi trots att två av våra fyra block var avställda under årets första tre månader. Avställningarna var nödvändiga för att genomföra stora säkerhetshöjande moderniseringsarbeten på Ringhals 1 och 2. Att dessa arbeten tog betydligt längre tid än planerat och dessutom inträffade under den kallaste vintern på decennier, gav oss en hel del medieuppmärksamhet.

Nödvändiga och framgångsrika moderniseringar
Nu när vi tittar i backspegeln kan vi konstatera att det var framgångsrika moderniseringar. Utrustningen fungerar bra och de båda blocken är rustade för många års säker och stabil drift. Tyvärr gav de långa stoppen en bild av att Ringhals ofta står stilla under vinterperioden och så är det inte. Ser man på de första tio åren under 2000-talet så är den genomsnittliga tillgängligheten för Ringhals runt 90 procent månaderna november till och med mars – och då är fjolårets extrema situation medräknad.

Vi genomförde också några lyckade revisioner under året. På Ringhals 3 installerades ett nytt digitalt kontroll- och reglersystem på turbinsidan. Inte lika omfattande som utbytet tidigare på Ringhals 2 men ett stort projekt som genomfördes enligt tidplan.

Utmaningar 2011
Året som just har börjat innehåller även det flera stora utmaningar. Det största jobbet är utbytet av ånggeneratorer och tryckhållare på Ringhals 4 – ett stopp på drygt tre månader. Ett jätteprojekt men också ett jobb vi gjort förut och lyckats med på utsatt tid. Under året ska också den ena av de två lågtrycksturbinerna på Ringhals 1 bytas ut, ett efterlängtat byte då de gamla turbinerna orsakat förlängningar av avställningarna de senaste åren. På Ringhals 2 byter vi ut hjälpmatarvattenpumparna, vilket gör att vi kan återgå till full effekt efter att ha kört på 94 procent de senaste åren.

Säkerheten först och främst
Dessa stora jobb till trots är det vårt arbete med säkerheten som är det främsta och det viktigaste. Vårt fokus och mål är att nå säkerhet i världsklass, och vi är fast beslutna att nå dit inom en snar framtid även om det kräver mycket arbete. Vi har redan vidtagit en rad åtgärder och har fler på programmet för att komma tillrätta med de brister som Strålsäkerhetsmyndigheten SSM påpekat för oss. Vi har också arbetat med de rekommendationer som IAEA gav oss vid förra årets OSART-inspektion. En så kallad "follow up" kommer att genomföras mot slutet av 2011 och jag är övertygad om att vi kommer att kunna uppvisa klara förbättringar inom flera områden.

2011 har inletts med lugn och stabil drift på alla fyra blocken och jag lovar att vi under året kommer att fortsätta göra allt för att motsvara det höga förtroendet som vi har i vår omvärld.

Bertil Dihné, vd Ringhals AB