Nyhet | 2010-06-23 | 11:00

Ringhalspriset till Sven-Olof Olsson

För tolfte gången i ordningen har Hallands Akademi utsett pristagare som gjort betydelsefulla insatser för kultur, forskning eller näringsliv i Halland. Årets Ringhalspris på 100 000 kronor går till docent Sven-Olof Olsson, bosatt i Varberg.

Sven-Olof Olsson (född 1939) disputerade 1975 i ekonomisk historia vid Göteborgs Universitet och utsågs till docent 1996. Under perioden 1992-2004 var han universitetslektor och forskare vid sektionen för Humaniora vid Högskolan i Halmstad.

Lokalhistoria i internationellt perspektiv
Sven-Olof Olsson har i huvudsak inriktat sig mot tre intresseområden: internationell politik – särskilt handels- och energipolitik, Hallands historia– främst företags- och miljöhistoria, samt arkivfrågor.

Juryns motivering: Hallands Akademi tilldelar Sven-Olof Olsson Ringhalspriset för hans framstående komparativa forskning i ekonomisk historia, hans engagerade arbete som lektor i historia vid Högskolan i Halmstad samt hans mångåriga ovärderliga insatser för att främja forskning, arkiv och tillvaratagande av arkivmaterial i Halland. På ett övertygande sätt förenar han intresset för lokalhistoria med stora internationella perspektiv.

Hallands Akademi
Hallands Akademi, en akademi för kultur och näringsliv, bildades 1998 med syfte att "sprida glans och ljus över den halländska vitterheten, främja halländsk identitet och sammanhållning samt understödja forskning och utveckling i Halland”.

Årets pristagare
Pristagarna presenterades vid en pressträff på Halmstads slott den 23 juni:
Ringhalspriset: docent Sven-Olof Olsson
Getinges Kultur- och Vetenskapspris: konstnär Olle Agnell
Olof von Dalin-stipendiet: sångerskan Hannah Svensson
Bertebos priser: Maria Blixt och Lars Björsell, Skoga gårdsmejeri samt Nils och Vicky Ekwall, Tiraholms Fisk

Tidigare Ringhalspristagare
Bland tidigare års Ringhalspristagare finns fd statsminister Carl Bildt, OS-medaljören i Paralympics Thomas Johansson, skeppsbyggmästare Joakim Severinsson, cyklisten Susanne Ljungskog samt professor Bertil Svensson.