Nyhet | 2010-08-23 | 14:45

Ringhalsventiler i Forsmark 2

Forsmark har beslutat att byta de ventiler vid Forsmark 2 som sedan början av året orsakat vibrationsproblem på turbinanläggningen och istället installera ventiler som tidigare suttit i Ringhals 4.

Forsmark gör bedömningen att installation av ventilerna från Ringhals är den snabbaste vägen för att kunna återställa full produktionsförmåga igen vid Forsmark 2. Dessa ventiler genomgår nu en omfattande service där bland annat vissa slitna delar byts ut. Vibrationsproblemen har inneburit att anläggningen bara kunnat köras på cirka 35 % av den maximala effekten.

De ventiler som nu ska monteras bort modifierades av Siemens under revisionsavställningen 2009 som en del i åtgärderna inför en kommande effekthöjning. Anledningen till att ventilerna byts ut är att Forsmarks Kraftgrupp anser att Siemens, trots ett omfattande arbete för att analysera vibrationsproblemen, inte kunnat redovisa åtgärder med tillräckliga garantier för en långsiktig lösning.

Arbetet med att installera de nya ventilerna i Forsmark 2 påbörjas den 30 september på den ena av Forsmark 2:s två turbiner och den 8 oktober på den andra turbinen. Den första turbinen beräknas vara tillbaka på kraftnätet den 1 november och den andra är tillbaka på kraftnätet den 9 november. Forsmark 2 beräknas vara uppe i full effekt igen den 16 november.

För ytterligare information kontakta:
Claes-Inge Andersson, kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, 070-530 05 13, cin@forsmark.vattenfall.se