Nyhet | 2011-03-03 | 15:56

Rob hanterar jättelik naturgasdepå

Robert Neve är vice anläggningschef vid Nuons gasdepå Epe, en underjordisk anläggning fem kilometer från holländska gränsen. Där fördelas gasen och går till både det tyska och det holländska nätet. [caption id="attachment_10263" align="alignleft" width="180" caption="Robert Neve är anläggningschef i Epe."]Robert Neve är anläggningschef i Epe.[/caption] Grottan där gasen lagras rymmer mellan 40 och 60 miljoner kubikmeter gas och är så stor att Kölnerdomen enkelt skulle rymmas där. – Gas har en mycket ren förbränning, så det är en utmärkt energikälla, säger Rob. Naturgas står för en relativt liten del av Vattenfalls totala elproduktion. Det är det renaste av alla fossila bränslen, och dess flexibilitet gör det idealiskt för att balansera upp den varierande tillgången på vindkraft. Naturgas ses i allmänhet som ett övergångsbränsle på vägen mot en mer hållbar energiförsörjning. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=eFvUtbq0OBU[/youtube]Naturgas – Ett fossilt energislag med stor flexibilitet Naturgas är ett fossilt bränsle som bildats genom långsam nedbrytning av biologiskt material under miljontals år. Det är det renaste av alla fossila bränslen, och dess flexibilitet gör det idealiskt för att balansera upp den varierande tillgången på vindkraft. Flera av Vattenfalls marknader, däribland Tyskland, Polen och Nederländerna, förlitar sig till stor del på fossila bränslen när det gäller elförsörjning. Naturgas står idag för en relativt liten del av Vattenfalls totala elproduktion. Naturgas ses i allmänhet som ett övergångsbränsle på vägen mot en mer hållbar energiförsörjning. Vattenfall behåller sin nuvarande produktion och övervakar kontinuerligt potentialen för långsiktig tillväxt.