Nyhet | 2012-03-14 | 17:17

Rutiner för att flytta radioaktivt material granskas

Vattenfall har bett internationella experter att granska rutinerna för överföring av radioaktivt material från avfallstunnor till gjutjärnsbehållare. Experterna kommer även att undersöka Vattenfalls arbetssätt för hur information lämnas till tillsynsmyndigheter. Åtgärderna vidtas med anledning av upptäckten av en skadad avfallstunna på kärnkraftverket Brunsbüttel i Tyskland i fjol. Alla tyska kärnkraftverk ska vara tagna ur drift till 2022. Åtgärden är en del av energiomställningen (Energiewende) i landet. Nedmonteringen av kärnkraftverken kommer att innebära att radioaktivt avfall måste flyttas till mellanlager och slutförvar. Tuomo Hatakka, chef för affärsområdet Production, har tagit initiativet till expertgranskningen som kommer att genomföras under året. - Vi måste se över rutinerna och försäkra oss om en säker och pålitlig hantering när radioaktivt innehåll flyttas från avfallstunnor till behållare. Vi måste också få klarhet i varför informationen om den skadade tunnan försenades. Om våra rutiner är bristfälliga så måste vi förbättra dem. Det var den 15 december i fjol som en skadad avfallstunna hittades när det pågick en planerad rutinrengöring av gamla avfallstunnor i förvaringsrummet på Brunsbüttel. Ingen radioaktivitet släpptes ut och de anställdas och omgivningens säkerhet var aldrig hotad. Incidenten rapporterades inte till tillsynsmyndigheten förrän den 11 januari.