Nyhet | 2009-06-01 | 15:34

Så använder svenskar sin energi

Vi använder energi för att värma våra hem, för att producera varmvatten, för belysning och för att roa oss. Så här fördelar sig elförbrukningen i ett genomsnittligt svenskt hem: 57 procent går till uppvärmning, 19 procent till varmvatten och 24 procent till hushållsel, det vill säga till belysning och elektriska apparater. Fördelning av elförbrukning i ett genomsnittligt svenskt hem

Visste du att…

En villafamilj kan spara runt 6 000 kronor om året genom att sänka sin energiförbrukning. Hur mycket kostnaden minskar beror bland annat på familjestorlek och vanor.