Nyhet | 2012-05-18 | 10:15

Så fungerar elmarknadens mekanismer

När elpriserna stiger ifrågasätts ofta elmarknaden, samtidigt klagade få när nederbörd ledde till rekordlåga elpriser på nordiska elbörsen i oktober 2011. Här kan du läsa om hur priset på el sätts. De flesta europeiska länder valde under 1990-talet att avreglera elmarknaden och låta marknadens aktörer sätta pris i fri konkurrens, utan statlig reglering. Elhandel sker över nationsgränserna i linje med EU:s mål om en gemensam elmarknad. Avregleringen gör att elen säljs där den ger bäst betalt och leder till en prisutjämning i Europa. Billigaste elen köps På marknaden betalar konsumenterna det lägsta möjliga priset. – Det är de kraftkällor som producerar billigast el som används i första hand. Alla aktörer har full insyn på marknaden som övervakas av konkurrensmyndigheter, och ingen kan därför manipulera börspriserna. Det garanterar att elpriserna är de lägsta möjliga i varje stund, säger Vattenfalls Hartmuth Fenn. Det går inte att köpa upp och bunkra el när den är billig. Produktionen av el anpassas efter efterfrågan. Producenterna säljer sin el på elbörsen till ett pris som i princip bara täcker bränslekostnaderna. Fasta kostnader, som underhåll och investeringar som inte finns med i utropspriset, täcks med hjälp av skillnaden mellan utropspris och det slutgiltiga börspriset. I dag finns inget som garanterar att de fasta bränslekostnaderna täcks vilket gör att anläggningar som inte är effektiva nog slås ut. Bränslekostnad styr El från kol, olja och gas är dyrt att producera. Vattenkraft och kärnkraft har låga rörliga kostnader och deras produktion räcker när efterfrågan på el är låg. Stiger efterfrågan produceras mer el med hjälp av kol. Marknadspriset stiger då för kol och koldioxidcertifikat kostar mer än vatten- och kärnkraft. Anläggningarna med högst rörliga driftkostnader stängs när efterfrågan på el minskar vilket gör att priset sjunker igen. Det här kallas marginalkostnadsprincipen och innebär att det alltid är den sista producerade megawatt-timmen som bestämmer priset i varje stund. Tjänar mest gör den som producerar el billigare än rådande marknadspriset. Hur elmarknaden ska se ut är ytterst en fråga för politikerna. För Vattenfall är det inte viktigt i sig. Företaget verkade på en reglerad marknad ända fram till 1996.