Nyhet | 2012-09-28 | 11:48

Så fungerar ett vindkraftverk

Principen för ett vindkraftverk är relativt enkel. Vinden sätter fart på rotorbladen, eller vingarna, som i sin tur driver en generator där el produceras och förs ut på elnätet. Vindkraftverkets blad och nav kallas turbin eller rotor. Maskinhuset är monterat på ett torn för att vinden fritt ska kunna strömma genom turbinen, och eftersom vindhastigheten ökar betydligt med höjden över marken. I maskinhuset finns vanligtvis ett girväxelsystem som ser till att turbinen hålls vänd mot vindriktningen. När vinden blåser, skapar den en tryckskillnad mellan bladens fram- och baksida, vilken får bladen – och turbinaxeln – att rotera. Turbinaxeln driver en generator som alstrar elektricitet. Generatorn sitter uppe i maskinhuset på torntoppen, och elen matas genom ledningar därifrån till elnätet. Principen för ett vindkraftverk är mycket lik den för en gammaldags cykeldynamo. När det är svag vind eller vindstilla står vindkraftverken i vänteläge. När det blåser tillräckligt mycket, ungefär 4 meter per sekund, startar produktionen automatiskt. Vid 12–14 meter per sekund ger vindkraftverket full effekt. Vid kraftiga vindar, när vindhastigheten överstiger omkring 25 meter per sekund, är de aerodynamiska påfrestningana så stora, att vindkraftverken automatiskt stannar för att inte orsaka onödigt slitage. Klicka här för en större skiss och förklarande text. Detta är den andra artikeln i en serie om vindkraften. Nästa artikel publiceras 12 oktober. Artikel 1: Vindkraften - en gammal energikälla