Nyhet | 2012-10-09 | 13:26

Så fungerar Forsmarks fysiska skydd

Forsmarks fysiska skyddForsmarks kärnkraftverk skyddas av staket och skalskydd. Inne i anläggningen finns ytterligare säkerhetsanordningar.

Det fysiska skyddet i Forsmark är uppbyggt för att fördröja eller i den mån det är möjligt förhindra obehörigt intrång. Ett dubbelt staket utrustat med kameror och larm utgör Forsmarks områdesskydd. Det är inte byggt för att omöjliggöra intrång, utan för att eventuella intrång ska upptäckas och försvåras.

Kraftverksbyggnaderna skyddas av ett så kallat skalskydd som i praktiken är byggnadernas väggar, portar och dörrar. Efter den 11 september 2001 har Sveriges kärnkraftsanläggningars yttre skydd förstärkts betydligt. Forsmarks fysiska skydd är uppbyggt för att uppfylla Strålsäkerhetsmyndighetens krav: Att förhindra handlingar som kan leda till ett radioaktivt utsläpp och att förhindra stöld av kärnämne eller kärnavfall.

2010 gjordes ett omfattande arbete med att förstärka skalskyddet, bland annat genom att byta och förstärka väggar, portar och dörrar. För att komma genom skalskyddet krävs kontrollerat och registrerat tillträde. Inne i anläggningarna finns ytterligare säkerhetsanordningar beroende på skyddsvärde.

Det går inte att helt förhindra intrång på bevakat område. Om det händer tillkallas polis och Forsmarks vakter agerar enligt lagar och myndighetsföreskrifter. Vakternas uppgift är att försvåra, fördröja och om möjligt förhindra obehörigt intrång.

Forsmarks fysiska skydd bygger på fyra grundstenar:
Skyddsbarriärer (teknisk utrustning, staket, skyddsvakter, etc.)
Administrativa åtgärder (instruktioner etc.)
Systemtekniska åtgärder (redundanta och diversifierade säkerhetssystem)
Polisens insatsstyrka

Forsmarks fysiska skydd (PDF 95 kB)