Nyhet | 2010-06-21 | 10:23

Så fungerar Forsmarks fysiska skydd

Det fysiska skyddet i Forsmark är uppbyggt för att fördröja eller i mån det är möjligt förhindra obehörigt intrång.

Ett dubbelt staket utrustat med kameror och larm utgör Forsmarks områdesskydd. Staketen är inte byggda för att omöjliggöra intrång, utan för att upptäcka eventuella intrång så att Forsmark kan larma polisen.
– Det går inte att helt förhindra intrång på bevakat område. Vid intrång tillkallas polis och våra vakter agerar enligt lagar och myndighetsföreskrifter. Vakterna ska försvåra, fördröja och om möjligt förhindra obehörigt intrång, säger Bo Rödén, biträdande säkerhetsskyddschef.

Forsmarks fysiska skydd

Kraftverksbyggnaderna skyddas av ett så kallat skalskydd som i praktiken är byggnadernas väggar, portar och dörrar. Efter den 11 september 2001 har Sveriges kärnkraftsanläggningars yttre skydd förstärkts betydligt. Forsmarks fysiska skydd är uppbyggt för att uppfylla Strålsäkerhetsmyndighetens krav: Att förhindra handlingar som kan leda till ett radioaktivt utsläpp och att förhindra stöld av kärnämne eller kärnavfall.

Just nu pågår ett stort arbete med att förstärka skalskyddet bland annat genom att byta och förstärka väggar, portar och dörrar. Dessutom krävs numera kontrollerat och registrerat tillträde för att komma genom skalskyddet. Inne i anläggningarna finns ytterligare säkerhetsanordningar beroende på skyddsvärde.