Nyhet | 2009-07-10 | 11:30

Så går ett bränslebyte till

Så går ett bränslebyte till

Under perioden 28 juni till 19 juli är det revision på Forsmark 1. Då ska bland annat bränsle bytas. Arbetet tar mellan åtta och tio dygn och sker till stora delar under vatten.

Bränslet i en kärnreaktor består av uran och varje år måste en femtedel av bränslet bytas ut. Bytet kan göras först efter att reaktorn har stoppats. Då töms reaktorbassängen på vatten så att reaktortankens lock kan öppnas.
- Reaktortanklocket lyfts när temperaturen sjunkit till 60°C. Det finns ett sprinklersystem på insidan som kyler locket, berättar Mattias Eriksson, arbetsledare inom reaktorunderhåll på Forsmark.

Att montera bort reaktortanklocket är ett varmt arbete och det är inga småskruvar som skruvas bort.
- Bultarna är en och en halv meter långa och väger 300 kilo styck, förklarar Mattias Eriksson.

Mattias Eriksson, arbetsledare inom reaktorunderhåll på Forsmark

Mattias Eriksson

Bassängen fylls med vatten igen och de delar som ligger ovanför härden tas ur reaktorn. Därefter är det dags för själva bränslebytet. Bränslebytet sker hela tiden under vattnet, eftersom vatten skyddar mot strålningen från det använda kärnbränslet.
– Undervattensarbete är inte lätt, lång träning krävs för att få kamera- och hanteringsvana, säger Mattias Eriksson.

Först plockas det använda kärnbränslet bort. Sedan dimensioneras härden om genom att bränslet flyttas efter ett fastställt schema. Till slut kan det nya bränslet sättas in.
- Att flytta ett bränsleelement tar ungefär tio minuter. Det blir flera hundra förflyttningar, uppskattningsvis mellan 500-800 stycken, berättar Mattias Eriksson.

När allt är klart görs en kamerainspektion för att kontrollera att allt sitter rätt och slutligen monteras allt på plats igen. Nu räcker bränslet fram till nästa revisionsavställning om ungefär ett år.

Reaktortankens delar:

Illustration av reaktortankens delar