Nyhet | 2011-09-05 | 15:14

Så gör Vattenfall vattenkraft av vind

När vindkraft och andra förnybara kraftkällor byggs ut behöver man kunna lagra energin till en tidpunkt då den gör bäst nytta. Den mest effektiva metoden är pumpkraftverk. Tekniken med pumpkraftverk innebär att elöverskott från till exempel vindkraft används för att pumpa upp vatten till en damm. När energin behövs släpper man på vattnet till turbinerna som omvandlar vattenflödet till el igen. I Tyskland driver Vattenfall åtta pumpkraftverk. De olika maskinuppsättningarna vid anläggningar startas från ett centralt kontrollrum i kraftverket i Goldisthal i mellersta Tyskland. Den totala effekten för de åtta pumpkraftverken är 2.810 MW vid turbindrift och 2.896 MW vid pumpdrift. Verken når en verkningsgrad på upp till 80 procent och är därmed en kostnadseffektiv lösning för att lagra överskottsenergi från förnybara energikällor och värmekraftverk. Den dagliga produktionen varierar mellan 5 och 15 GWh, beroende på den aktuella situationen på marknaden. Driftläget för turbinerna och pumparna kan ändras mellan 100 och 200 gånger per dag. Det ställer stora krav på hanteringen av pumpkraftverkens underhåll. [caption id="attachment_12930" align="alignleft" width="447" caption="Pumpkraftverk. Grafik: Johan Hallnäs, Svenska Grafikbyrån"]Pumpkraftverk. Grafik: Johan Hallnäs, Svenska Grafikbyrån[/caption]