Nyhet | 2008-10-29 | 14:45

Så inspekteras styrstavarna på Forsmark 3

I reaktorhallen på Forsmark 3 pågår inspektion av styrstavar för fullt.

Bränslet runt de styrstavar som ska inspekteras har flyttas ur härden. Laddmaskinen hämtar styrstavar från härden och placerar dem i en bassäng där de studeras noggrant under vattnet med kvalificerad visuell teknik. Man koncentrerar sig på området vid styrstavsförlängningen cirka 20 centimeter under styrstavsbladen, där sprickor kan tänkas uppträda. Även ultraljudsteknik kommer att användas för att upptäcka eventuella sprickbildningar.

Bilder styrstavsinspektion

Vattenfalls pressbildbank

Läs mer

Styrstavsinspektion - bildförklaringar