Nyhet | 2012-02-04 | 10:00

Så produceras el i ett vattenkraftverk

På sätt och vis är det solen som driver vattenkraften. Solens strålar värmer ytvattnet i hav och sjöar så att det avdunstar. När vattenångan stiger kyls den av, kondenseras och bildar moln som ger snö och regn.

Vattenmassorna som forsar fram i älvar och åar på sin väg tillbaka mot hav och sjöar kan användas till att driva vattenkraftverk. Vattenkraftverken utnyttjar älvarnas fallhöjd och vattenflöde. Det är alltså vattnets lägesenergi mellan två nivåer som utnyttjas för att skapa elektricitet. Vattnet som strömmar från en högre till en lägre nivå passerar en turbin och får turbinaxeln att rotera. Turbinen driver en generator där elektriciteten alstras.

1. Man dämmer upp vattnet med stora dammar för att skapa bra fallhöjd och för att kunna lagra vatten i vattenmagasinen.

2. Vattnet strömmar ner till den lägre nivån och passerar en turbin. Turbinaxeln roterar och driver en generator.

3. Generatorn omvandlar turbinens roterande rörelse till elektrisk energi.

4. Transformatorn anpassar spänningen till en nivå som är lämplig för ledningsnätet.

Serien om vattenkraft består av totalt sju artiklar. Varje helg i sju veckor publiceras en ny artikel: 1. Vattenkraft – energikälla med lång historia (28 januari) 2. Så produceras el i ett vattenkraftverk (4 februari) 3. Spännande jobb att styra över Göta älv (11 februari) 4. Vattenkraft – en viktig förnybar energikälla (18 februari) 5. Vattenkraft i Tyskland har annan funktion än i Sverige (25 februari) 6. Vattenfall vill förvärva vattenkraft i Frankrike (3 mars) 7. Vattenkraft allt viktigare i framtidens kraftsystem (10 mars)