Nyhet | 2011-08-19 | 12:53

Så produceras och säljs Vattenfalls el

Vattenfall handlar i huvudsak all el på elbörsen. Det gäller både försäljning av egen produktion och inköp för försäljning. För att kunna redogöra för elens ursprung säkrar Vattenfall ursprunget för all den el som säljs i Sverige från egna produktionsanläggningar. Av den totala elförsäljningen år 2010 stod förnybar el för 50,7 %.  En trend är att allt fler kunder väljer att köpa el som enbart kommer från vattenkraft eller vindkraft. [caption id="attachment_5357" align="alignleft" width="300" caption="Transformatorstation vid Tuggens vattenkraftverk"]Transformatorstation vid Tuggens vattenkraftverk[/caption] – Vi ser att allt fler väljer 100 procent vattenel eller 100 procent vindel. Idag har tio procent av våra kunder valt att göra sådana aktiva val. Antalet kunder som väljer 100 procent kärnkraftsel minskar däremot något, säger Jonas Kellberg, chef Sales Channels Norden. Mer än hälften av all el som används i Sverige Vattenfall producerar i Sverige totalt 90 TWh el per år. Kärnkraften står för 50 TWh och vattenkraften producerar mellan 35 och 40 TWh beroende på vattentillgången. Den totala elproduktionen på 90 TWh per år motsvarar mer än 50 procent av all el som används under ett år i Sverige. Fram till 2016 ska dessutom 82 miljarder kronor investeras i elproduktion i Norden. Kärnkraftens el kommer från tre kraftverk i Forsmark och fyra i Ringhals. Vattenkraftens el produceras av 92 kraftverk i Sverige och tio i Finland. Vattenfall har vidare 120 vindkraftverk i Sverige, dels havsbaserade i Lillgrund och Öresund och dels i vindkraftparker i StorRotliden och Östra Herrestad. Allt fler väljer enbart förnybar el Vattenfall har 900.000 kunder i Sverige. Av den totala elförsäljningen i Sverige står förnybar el i form av vattenkraft och vindkraft för 50,7 procent, kärnkraft för 48,8 procent och fossila bränslen och torv för 0,5 procent. Du kan som kund göra ett aktivt val att enbart köpa el från vattenkraft, vindkraft eller kärnkraft. Gör du inget aktivt val levereras elen från en mix av alla våra typer av kraftverk. – Vi kan erbjuda kunder el från alla slag av energikällor. Det viktiga för oss är inte vilket val du gör, utan den valfrihet du får att själv kunna bestämma varifrån din köpta el ska komma, betonar Jonas Kellberg.