Nyhet | 2009-06-12 | 15:18

Sachs: Kraftfull satsning på CCS nödvändig

När Jeffery D. Sachs, professor i hållbar utveckling vid Columbiauniversitetet i USA och särskild rådgivare åt FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, talade vid Vattenfalls energi- och klimatvecka i Stockholm, betonade han betydelsen av CCS-tekniken och behovet av att snabbt kunna introducera den.

CCS är en teknik att avskilja och lagra koldioxid i koleldade kraftverk. Vattenfall har gjort stora investeringar för att utveckla en industriell tillämpning av tekniken, bland annat i världens första stora försöksanläggning för CCS i Schwartze Pumpe i östra Tyskland.

– CCS erbjuder ett hopp för världen att kombinera ekonomisk utveckling med en hållbar utveckling för miljön. Det är särskilt viktigt för länder som Kina och Indien, sa Jeffery D. Sachs och fortsatte:

- Att Vattenfall gör en så stor ansträngning och stora investeringar för att utröna om tekniken fungerar, för att därefter skala upp användningen av tekniken till resten av världen är oerhört betydelsefullt, som jag ser det.

Sachs sa att han är imponerad av Vattenfalls arbete för att utveckla tekniken industriellt, men menade att dagens planerade lanseringsdatum, 2020, ligger för långt fram i tiden.

- Om det dröjer till 2020 kommer tekniken inte att vara allmänt införd i länder som Kina förrän fem till tio år senare. Vi har inte råd att vänta så länge.

När klimatmötet i Köpenhamn nu närmar sig hoppas Sachs att ett resultat ska bli att man kommer överens om att investera allmänna medel för att snabbare få fram industriella tillämpningar av tekniken.

- Gemensamma överenskommelser om att reducera koldioxidutsläppen till 2020 betyder ingenting om vi inte har CCS. Utan den tekniken blir sådana utfästelser verkningslösa. Men med CCS kan vi ha en helt annan värld om tio år, sa Jeffrey D. Sachs.

På frågan om det var möjligt att utveckla CCS snabbare med mer resurser sa Vattenfalls vd Lars G Josefsson att han uppskattade att processen skulle kunna påskyndas något, kanske till 2016.

- Det är många steg som måste klaras av som gör att det tar den tiden. Men vi är mycket intresserade av ett partnerskap mellan den privata och den allmänna sektorn, sa Josefsson.

Den ekonomiska tillväxten ställer enorma krav på världen. Om tillväxten blir 4 procent per år, innebär det en fördubbling av ekonomin på 18 år. Jeffrey D. Sachs såg en mängd utmaningar i den utvecklingen.

- När Vattenfall föddes var jordens befolkning drygt 1 miljard, nu har vi växt med ytterligare 5 miljarder. Vi har fyllt planeten med mängder av behov och jorden är “fullproppad av folk”. Det här skapar en känsla av hopplöshet hos människor. Vi kan inte fortsätta att leva som vi gör idag, sa Jeffrey D. Sachs.

- Vi kan heller inte stoppa utvecklingen. Samtidigt har vi en värld där en stor del av befolkningen kämpar för överlevnad, där vatten är en bristvara på många håll och där vi inte producerar tillräckligt med mat. Detta är den avgörande utmaningen, sa Jeffrey D. Sachs.


Jeffrey D. Sachs leder The Earth Institute vid Columbiauniversitetet och är även särskild rådgivare åt FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

Läs vidare på:

Vattenfall Newsroom (nytt fönster)