Nyhet | 2010-07-08 | 20:19

Sagt om smarta elnät under Almedalsveckan 2010

Smarta nät var temat för flera seminarier under Almedalsveckan. Här är några citat som belyser frågeställningarna. – Den som googlar på smarta nät och hushåll eller på smarta nät och kund får några hundra tusen träffar, men kombinationen smarta nät och last ger över en miljon träffar. Ger det en antydan om var det faktiska intresset ligger? Moderatorn Fredrik Karlsson vid det seminarium som Fortum, ABB, Electrolux och Ericsson anordnade på tisdagen på temat ”Smarta nät – så flyttar vi makten till elkonsumenterna”. – Det viktigaste skälet för smarta nät är att hantera vindkraften och begränsa topplasten – alltså lastproblem. Men man kan också skapa förutsättningar för kundengagemang: tekniken är kul, och kunden kan bidra till bättre miljö och påverka sin kostnad. Sten Jakobsson, ABB om varför smarta nät behövs. –´Det är inte kunderna som driver smarta nät, det är branschen. För kunden blir det dyrare, men utan smarta nät skulle det bli ännu dyrare och svårare med mer förnybart och mikroproduktion. Torbjörn Wahlborg, vvd och Nordenchef Vattenfall – Kundens kontakt med elmarknaden består idag i princip bara av två hål i väggen plus en elräkning. I framtiden måste förbrukarna integreras i ett intelligent energisystem. Karl Elfstadius, ABB – Nät är inte smarta, människor är smarta. Valet måste ge fördelar för konsumenterna. Vi måste bygga in energieffektivisering i vardagen, så att man kan bli hjälte utan att anstränga sig. De lösningar vi tar fram ska vara bra för plånboken. Tomas Wall, Fortum – Smarta produkter är en förutsättning för framtiden, inte en option. Det kommer också att lagregleras. Tomas Dahlman, Electrolux