Nyhet | 2011-10-13 | 09:18

Säkerhet – en kärnfråga

För Vattenfall är säkerheten vid kärnkraftverken högsta prioritet. Det gäller både den tekniska konstruktionen och de administrativa systemen. Debatten om riskerna med kärnkraft har skjutit fart igen efter olyckan i Fukushima. Ann Berg är Director of Safety and Performance inom Vattenfalls kärnkraft. Hon förklarar att såväl tekniken på ett kärnkraftverk som hanteringen är utformad så att de så långt som möjligt ”förlåter fel”. Även om tekniska fel eller mänskliga misstag inträffar ska driften vara säker. – Där det är möjligt utnyttjar man naturlagarna så att konstruktioner och delsystem ska fungera säkert, säger hon. I lättvattenreaktorer avtar till exempel kärnklyvningen om bränslets temperatur ökar. Reaktorn stängs av automatiskt Fel i väsentliga elektriska eller mekaniska komponenter som kan äventyra säkerheten leder alltid till att reaktorn stängs av automatiskt. En annan viktig princip är att utrustning som rör säkerheten ska vara åtkomlig för inspektion, provning, service och underhåll samt kunna repareras vid behov. Det finns särskilda säkerhetssystem, till exempel instrumentering som övervakar reaktorprocessen och system för snabbstopp, nödkylning och resteffektkylning som hanterar allvarligare störningar. Systemen är byggda i flera parallella av varandra oberoende enheter, så att det alltid finns kapacitet att klara säkerhetsfunktionen även om ett delsystem inte fungerar. Denna säkerhetsprincip kallas redundans (övertalighet). Ibland är säkerhetssystem baserade på olika tekniker och fysikaliska verkningssätt, även om de är avsedda att uppfylla samma säkerhetsfunktion. Denna princip kallas diversifiering. Viktigaste säkerhetsfunktionerna automatiserade Kontrollrummen är utformade för att operatörerna ska få så god översikt över processerna som möjligt, och på så sätt kunna vidta avhjälpande åtgärder vid störningar. De viktigaste säkerhetsfunktionerna är automatiserade. Återkommande övningar hålls för att upprätthålla säkerheten. Ibland medverkar även myndigheter, länsstyrelsen, polisen och räddningstjänsten. Larmsystem och kommunikation testas regelbundet. [caption id="attachment_13667" align="alignnone" width="450" caption="Klicka på bilden för större bild, illustration Johan Hallnäs."]Klicka på bilden för större bild, illustration Johan Hallnäs.[/caption]