Nyhet | 2012-02-28 | 09:17

Säkerhet i fokus i Uppsala

Säkerhet är ett av Vattenfalls kärnvärden, vilket innebär att vi har extra stort fokus på frågan. Värme i Uppsala har sedan årsskiftet försett samtliga tunga truckar och fordon för torv- och trähantering med alkolås. Fordonen används dygnet runt av våra entreprenörer och åtgärden är en del av många initierade åtgärder för att höja säkerheten för våra medarbetare och på anläggningen. Vattenfall kräver en hög tillgänglighet och drift av truckarna. För att säkerställa att montering av alkolås skulle fungera utan att påverka tillgängligheten, genomfördes en pilot under 1 år på ett fordon. Tekniken visade sig vara tillförlitlig och först därefter togs beslut om montering av alkolås på samtliga enheter i fordonsparken. Fordonsparken på Värme i Uppsala är av väsentlig betydelse för värmeproduktionen, vilket innebär att det inte går att tappa fokus och kvalitet på säkerhetsfrågorna. Inköp och montering av alkolås ligger på cirka 14.000 kronor per fordon och en ny truck kräver en investering om cirka 4 miljoner kronor, belopp som talar för sig självt. Praktiskt fungerar alkolåsen så att föraren blåser när arbetspasset börjar eller om fordonet inte varit i drift under 30 minuter. Ytterligare led i Vattenfalls miljöarbete I Uppsalas fordonspark är också den nyaste trucken försedd med senaste motor av miljöklass. Detta innebär att om den inte körs så släcks belysningen automatiskt ned efter 10 minuter. Efter ytterligare tio minuter stoppas motorn för att minimera tomgångskörning. Ett led i Vattenfalls miljöarbete för att ytterligare minska vår miljöpåverkan.