Nyhet | 2009-03-24 | 15:00

Säkerhet och humor

God säkerhetskultur är lika med ordning och reda i allt man gör. Det var huvudtemat när Ringhals avdelning för skydd och miljö samlades en heldag på Infocenter. Men även humor kan vara på sin plats för att öppna alla sinnen.

Christer Axelsson, kvalitetsingenjör på Ringhals, inledde med en presentation på temat ”Att arbeta säkert – Tänka efter före”. Syftet var att skapa en dialog kring vad som kännetecknar goda förberedelser, ett bra genomförande och arbetsledningens viktiga roll i att ge goda förutsättningar.

– Ni har en viktig roll i att stödja andra på Ringhals i att arbeta säkert, påpekade Christer Axelsson.

– Ni har en viktig roll i att stödja andra på Ringhals i att arbeta säkert, påpekade Christer Axelsson.

– Vi kan åstadkomma en hel del genom en egen riskvärdering innan arbete påbörjas, fortsatte Christer. Med en bra arbetsgenomgång mellan arbetslag och arbetsledare kan risker och kritiska moment tydliggöras och lämpliga motmedel bestämmas.

Christer poängterade också hur betydelsefullt det är att rapportera in riskobservationer för att utifrån det kunna lära mer och utnyttja denna kunskap i fortsatta arbeten.

Självinsikt och igenkännande skratt

För att öka på medvetandet om hur viktigt det är med god självinsikt hade stå upp-komikern Jan Bylund bjudits in. Under en dryg timme som lockade till många igenkännande skratt pekade han på vikten av att våga fråga när man inte förstår, och att vara trygg i sin yrkesroll och medveten om både tillgångar och brister.

Jan Bylund

– Att kunna sitt jobb är jätteviktigt för självförtroendet! Sätt en stolthet i vara riktigt bra på det du gör, och beröm dina kollegor när de förtjänar det, uppmanade Jan Bylund och förslog lite kollektivt berömutdelande till fredagsfikat.

Parallellerna fanns också till hans eget yrke;
– Varken ni eller jag kan gå till jobbet varje dag och bara slappna av och köra på – för er gäller ju också olika förutsättningar varje dag. För att kunna hantera detta måste man ha koll på vem man är och vad man kan – och när det är dags att våga fråga...

Rickard Halldin och Jan Bylund

– Detta ser jag som en viktig kunskap för att lyckas med de utmaningar vi har framför oss, kommenterade avdelningschef Rickard Halldin, som var nöjd med dagen. En lyckad kombination av tydliga budskap om allvaret i uppdraget, och humorn som hjälper till att öppna alla sinnen.

Läs mer

Så arbetar vi med säkerhetsfrågor