Nyhet | 2012-08-10 | 16:15

Säkerheten främst under revisionen på Ringhals 4

Årets revision inleds den 11 augusti och beräknas pågå en dryg månad. Ringhals 4 kan se tillbaka på en säker och stabil driftsäsong.

Produktionen har uppgått till 5,8 TWh och tillgängligheten har varit hela 98 procent. Anläggningen har alltså körts för fullt näst intill hela tiden de senaste nio månaderna. Ett mycket bra resultat, och ett kvitto på att förra årets stora komponentutbyten fungerat väl.

Tommy Gustafsson och Tommy Larsson

Revisionsledare Tommy Gustafsson och revisionsplanerare Tommy Larsson har inför revisionen med extra tydlighet uppmanat hela revisionsorganisationen att minimera riskerna för olycksfall. Noggranna förberedelser, god kommunikation, riskbedömningar vid lyft och användning av anvisad skyddsutrustning är receptet.

Totalt engageras uppemot 1000 personer i revisionen, och personsäkerheten kommer alltid i första hand. I år sätts extra fokus på att göra genomgångar inför att arbeten ska påbörjas så att alla inblandade är medvetna och förberedda på vad som ska göras och hur arbetet ska gå till.

– Självklart är vi taggade att köra igång revisionen, säger Tommy Gustafsson. Det är årets stora utmaning för oss. I år har vi en mer normal nivå på antalet jobb som ska utföras än förra året och vi känner oss väl förberedda. Vi vill att revisionen ska präglas av samarbete och fungerande kommunikation i hela revisionsorganisationen. Och det är viktigt att ha kul när man jobbar, då går allt lättare!

Rester från de stora projekten
Utöver ordinarie jobb, så som bränslebyte, provningar och underhållsarbeten, kommer restpunkter från förra årets stora projekt att omhändertas. De nya ånggeneratorerna som installerades ska garantiinspekteras. Det innebär att cirka hälften av de cirka 5400 tuberna, som varje ånggenerator innehåller, kontrolleras. På sikt beräknas provning genomföras ungefär vart tredje år.

Många planerade jobb
Under revisionen ska reservkraftdieseln DG430 genomgå en stor el- och meköversyn. Motsvarande jobb gjordes under årets revision på Ringhals 3 med mycket gott resultat, och erfarenheter från det jobbet tas nu tillvara på Ringhals 4.

För att förbättra tåligheten mot jordbävning ska vitala skåp i relärum och kontrollrum förankras ännu bättre.

– Projektet kräver god samplanering, då det är många som behöver komma in och arbeta i relärummet samtidigt, säger Tommy Larsson. Vi har en koordinator som enbart har hand om relärumsarbeterna för att det ska flyta smidigt.

Seismikåtgärderna är en del av Ringhals övergångsplaner för att anpassa anläggningarna till nya högre säkerhetskrav, och har ingen koppling till jordbävningen utanför Fukushima 2011.

Ett annat jobb under revisionen är miljökvalificering. Då kontrolleras att säkerhetsrelaterade komponenter fyller sin funktion vid ett haveri, och fungerar även om till exempel rörbrott uppstår. Under detta jobb ser man över till exempel tätningar och kabelanslutningar för att garantera att fukt inte kan tränga in. Även miljökvalificeringen är en del av övergångsplanerna.

Förberedelser pågår

Förberedelserna för revisionen pågår för fullt. I tältet på gårdsplanen arbetar man på de cirka 20 meter långa rälsar som ska ersätta de gamla i svallbassängen.

Ny starttransformator
I år byts starttransformatorn T94 ut. Den nya transformatorn innehåller syntetisk ester istället för mineralolja. Eftersom estern har betydligt högre flampunkt, räknas detta arbete som en brandskyddsåtgärd. Samma byte gjordes på Ringhals 3 förra året.

I säkerhetsinsprutningssystemet ska tolv backventiler bytas ut. Backventilerna har varit med sedan starten och är numera svåra att få tag i reservdelar till.

Ungefär vart femte år genomförs inre inspektion av borvattentanken (RWST), och i år är det dags igen. Då töms hela tanken som innehåller 2100 kubikmeter borvatten. Efter undersökning av täthet och renhet fylls tanken upp igen innan start.

Dygnet runt
Arbetet pågår i skift dygnet runt och man följer en noggrann planering över de tusentals små och stora aktiviteter som ska utföras. När alla åtgärder är klara och säkerhetsmässigt godkända kan Ringhals 4 startas igen och åter börja producera el.

Läs mer
Årets revisioner på Ringhals