Nyhet | 2008-08-01 | 11:25

Säkerheten främst vid vattenkraftverk

Under sommaren har ett flertal allvarliga tillbud inträffat i närheten av Vattenfalls kraftstationer. Den allvarligaste var en drunkningsolycka vid Stornorrfors kraftstation utanför Umeå i slutet av juli.

Ett vattenkraftverk är att jämföra med en industri vilken som helst och är därför inte en plats där man bör uppehålla sig för rekreation eller lek. Därför finns varningsskyltar i anslutning till dammar och utloppsfåror för att uppmärksamma människor att det kan vara livsfarligt att ignorera skyltarna. Anledningen är att det plötsligt kan komma mycket stora mängder vatten och överraska den som befinner sig på fel sida om skyltningen.

Vid två tillfällen bara den senaste veckan har sådana tillbud varit nära att inträffa, bägge på fallområdet i Trollhättan. Vattenfalls guider har då upptäckt personer som olovligen befunnit sig i eller nära området strax innan vattnet i fallet har släppts på.

Vattenpåsläppet är en stor sevärdhet i Trollhättan och innebär att Vattenfall en gång om dagen under sommarsäsongen släpper på vatten i den annars torrlagda gamla älvfåran.

Malgön i fallområdet i Trollhättan, till vänster på kartan, är ett område där tillbud inträffat ett par gånger på kort tid i sommar.

Malgön i fallområdet i Trollhättan, till vänster på kartan, är ett område där tillbud inträffat ett par gånger på kort tid i sommar.

Nya varningsskyltar vid kraftverken

För att ytterligare stärka säkerheten vid fallområdet i Trollhättan, och vid de övriga 52 kraftverken i landet, har Vattenfall tagit fram nya varningsskyltar.

- De nya skyltarna är ett resultat av ett samarbete mellan kraftbolagen, säger Urban Norstedt, säkerhetscontroller på Vattenfall Vattenkraft.

Dessutom har Vattenfall tagit fram en broschyr som ger tips om hur man kan vistas säker vid våra vattenkraftverk. I broschyren poängteras bland annat vikten av det personliga ansvaret samt att man bör respektera den information som ges via varningsskyltar i närheten av kraftverken.

Mer information

Ladda ner och läs mer i broschyren "Säkerhet vid våra kraftverk". På sidan 6-7 är alla varningsskyltar presenterade med förklarande texter.
Säkerheten vid våra kraftverk

Här kan du ladda ner en större karta som visar Malgön i fallområdet i Trollhättan.
Karta