Nyhet | 2011-10-10 | 10:34

Säkerheten kommer först

Ole Eriksen ansvarar tillsammans med en kollega för drift och underhåll av 60 landbaserade vindkraftverk på norra och mellersta Jylland i Danmark. Säkerhetsarbete är en mycket viktig del av hans jobb. [caption id="attachment_13571" align="alignleft" width="166" caption="Ole Eriksen, underhållstekniker vindkraft"]Ole Eriksen, underhållstekniker vindkraft[/caption] Ole Eriksen började har arbetat som underhållstekniker på Vattenfall sedan 2002. Han ansvarar bland annat för att planera service och köpa in material. – Vår första prioritet är att hålla vindkraftverken i gång och optimera driften. Men vi lägger också mycket tid på underhåll och på att anlita entreprenörer. Jag och min kollega samordnar även arbetet på plats när servicen utförs och kontrollerar vad de externa entreprenörerna gör. Jag är så gott som dagligen ute vid vindkraftverken för säkerhetsarbete, vilket är en väldigt viktig del av mitt jobb.