Nyhet | 2012-04-23 | 09:10

Säkerhetsarbete på frammarsch

– Det tar tid att se resultat av alla åtgärder, men vårt säkerhetsarbete går framåt, säger Annette Lövefors Daun, chef för Ringhals säkerhetsavdelning. Säkerhetsfrågan är nu ständigt närvarande och vi för en självkritisk diskussion.

Annette Lövefors Daun

För dryga året sedan tillträdde hon som ny chef för avdelningen med ett 30-tal personer som ska granska och kontrollera att kärnkraftverket körs på ett säkert sätt. Men hennes första år på den posten kunde ha börjat bättre. Förutom den beryktade branden kritiserades även Ringhals för andra incidenter liksom sena och ibland icke kompletta anmälningar till SSM när det gällde förändringar i anläggningen.

– Det finns några händelser som sticker ut, här måste vi bli bättre. Vi har inte heller haft en tillräckligt bra dialog med myndigheten när vi haft ärenden som bland annat riskerat bli sena, medger Annette.

Börjar visa resultat
Men hon tycker att arbetet med att stärka säkerhetskulturen ändå börjat visa resultat. Inte mindre än 34 åtgärdsprogram har under några år startats för att åtgärda olika brister. Även sådana som IAEA:s internationella säkerhetsorgan OSART påpekade vid en granskning under 2010.

– När de följde upp oss i december 2011 hade vi helt åtgärdat 13 av påpekandena medan vi var på god väg att slutföra resterande sex, det tycker jag är ett bra resultat med tanke på den belastning vi ju hade under fjolåret, anser Annette.

Sju av programmen är dock direkt kopplade till SSM:s krav på Ringhals. Ett av dem handlar om säkerhetskultur som blivit ett stående ämne på dagordningen.

– Vi behöver bli bättre på att följa upp att det vi sagt ska göras också blir gjort. Det är en chefs- och ledarfråga som handlar om att vara närvarande i verksamheten, säger hon.

Program med många delar
Annette Lövefors Daun pekar på en rad olika åtgärder som görs för att komma tillrätta med detta. Det kan handla om att chefer och arbetsledare oftare är med på jobb och stöttar vid genomförandet. Men också om övningar som rollspel och värdegrundsdialoger. Åtgärdsprogrammet för säkerhetskultur ska förutom företagsledning, chefer och medarbetare nu även omfatta entreprenörer som verkar under längre tider på Ringhals.

– Vi mäter också hur de regler vi har efterlevs bland annat genom att kontrollera i vilken grad instruktioner man jobbar efter signeras, berättar hon.

En signal på att arbetet med säkerhetskulturen går framåt ser hon också i den ökande efterfrågan på analyser. Allt oftare får hennes avdelning uppdrag att gå till botten med det som klickat. Berodde det på styrningen, beteendet eller förståelsen av uppgiften?

– Vi är på rätt väg, men det är svårt att säga när vi nått den nivå som både vi och myndigheten är nöjda med. Dessutom är ju säkerhetsarbete något som måste pågå alltid, konstaterar Annette Lövefors Daun, säkerhetschef på Ringhals.

Läs mer
Så arbetar vi med säkerhetsfrågor

Ladda ner
Ringhals Tidning nr 1 2012, som till stor del handlar om Ringhals säkerhetsarbete