Nyhet | 2012-12-18 | 13:30

Sällsynta paddor kan få lekplats på Ringhals udde

Strandpaddan var förr vanlig i halländska kustområden men är nu rödlistad. På Ringhals udde lever ett fåtal och planer finns nu på att anlägga en våtmark som lekplats för de sällsynta paddorna. 

Strandpadda

Strandpaddan har en karaktäristisk blekgul linje på ryggen. Den gula linjen är det lättaste sättet att skilja strandpaddan från vanlig padda. 

Med bidrag från länsstyrelsen
Länsstyrelsen har avsatt pengar åt miljökonsultbolaget Schinzii Natur som ansökt om att anlägga en våtmark på Ringhals udde. Bakom bolaget finns miljövännen och väktaren Mikael Larsson, som själv gjorde fynden av paddor i närheten av Videbergs hamn.

Mikael Larsson

– Det var tack vare mitt jobb som skyddsvakt på Ringhals, säger Mikael. Jag fann paddorna när jag var ute och körde rond på natten. Den första redan 1999, och sen ytterligare en för några år sedan.

Finns på två närbelägna öar
Just nu finns paddan bara i två kända lokaler i Halland – på Balgö och Norra Hortan. På Balgö, där det fanns ett par dammar, ökade tillväxten av populationen när man iordningställde tio nya dammar.

Hur just dessa exemplar av paddan hamnat utanför Ringhals är okänt. Paddorna spelar i mitten av maj och Mikael har nattetid lyssnat efter grodorna vid möjliga lekplatser utan resultat, så det är möjligt att de simmat iland från Norra Hortan.

Nu vill Mikael bygga en lekplats för de fridlysta paddorna på Ringhals udde, för att hjälpa denna djurart som förlorat sina lekplatser på grund av flera decennier av utdikning och dränering i jordbrukslandskapet.

Kallades tidigare stinkpadda
– Paddan som ingår i familjen stäppaddor, trivs i sandiga miljöer. Den heter numera strandpadda, men kallades tidigare stinkpadda på grund av att den utsöndrar ett illaluktande ämne i hotfulla situationer, berättar Mikael.

Yngel

Det är den här synen Mikael Larsson hoppas på att få se en vacker vårdag i en damm vid Videberg.

Läs mer
Ringhals miljöarbete