Nyhet | 2010-03-17 | 16:05

Samarbete för att rädda ålen

Fiskeriverket och Vattenfall har tillsammans med bland annat Fortum och E.ON kommit överens om ett samarbete för att uppnå de krav som EU satt för att säkerställa ålens överlevnad. Älvkarleby vattenkraftverk EU-kommissionen har ställt krav på medlemsländerna att förbättra överlevnadsprocenten för lekvandrande ål (rödlistad art) med 40 procent. Ålen ska ta sig nedströms de svenska älvarna och ut i havet för att reproducera i Sargassohavet och sedan åter upp i älvarna för att växa. Vid återvandringen från älvarna till havet kan så många som tio kraftverk stå i vägen för ålen. Bara att överleva ett kraftverk är svårt nog; experter räknar med en så kallad turbindödlighet på mellan 70 och 90 procent. Dagens avsiktsförklaring mellan Fiskeriverket och vattenkraftbranschen går ut på att man tillsammans ska se till att uppnå de krav som EU satt för att säkerställa ålens överlevnad. – Minst 40 procent av den ål som potentiellt kan produceras uppströms kraftverken, ska överleva en nedvandring till havet, säger Axel Wenblad, generaldirektör på Fiskeriverket. Fiskvägar och transport av ål Målet med samarbetet är att nå upp till denna nivå inom fem år, genom metoder som att bygga fiskvägar eller att fånga och transportera ålen förbi kraftverket. Åtgärderna kommer att genomföras där de ger bäst effekt och att kostnaderna därefter fördelas mellan kraftbolagen. – Vi är angelägna om att ta vår del av ansvaret för en akut hotad djurart, säger Gunnar Axheim, VD på Vattenfall AB Vattenkraft. Från branschens sida tycker vi att detta arbetssätt, att prioritera åtgärder där de gör störst nytta, är en metodik som kan tjäna som förebild också i andra sammanhang.