Nyhet | 2011-11-22 | 13:58

Samarbete för hållbarhetsutveckling

Uppsala kommun har satt höga klimatmål och har en plan för hur minskningen av växthusgaser ska gå till. Med Uppsala City Partnership stödjer Vattenfall Uppsala i omställningen till hållbar energianvändning. Allt fler städer strävar efter ökad hållbarhet, något som höjt kraven på företag att tillhandahålla lösningar med god miljöprestanda. Med Vattenfalls Sustainable Cities och konceptet City Partnership tar Vattenfall ett kliv i arbetet för att möta kundernas krav på långsiktigt hållbar energianvändning. Först ut är Uppsala, som blir referensstad när Vattenfall tar med sig erfarenheterna till Amsterdam, Hamburg och Berlin. [caption id="attachment_14487" align="alignleft" width="270" caption="Adrian Berg von Linde, Anläggningsschef Uppsala kraftvärmeverk, Gunnar Hedberg, Kommunstyrelsens ordförande och Kommunalråd i Uppsala, Torbjörn Wahlborg, Nordenchef Vattenfall och Kenneth Holmstedt, Stadsdirektör Uppsala kommun."]Adrian Berg von Linde, Anläggningsschef Uppsala kraftvärmeverk, Gunnar Hedberg, Kommunstyrelsens ordförande och Kommunalråd i Uppsala, Torbjörn Wahlborg, Nordenchef Vattenfall och Kenneth Holmstedt, Stadsdirektör Uppsala kommun.[/caption] – Vi erbjuder ett partnerskapssamarbete i städernas omställning till hållbar energianvändning.Samtidigt ställer det högre krav på attVattenfall samarbetar internt mellan sina olika affärsenheter, förklarar Adrian Berg von Linde, anläggningschef för Vattenfall Värme. Fjärrvärme till 80-90 % av invånarna I Uppsala City Partnership samarbetar man inte bara med stadens politiker och tjänstemän, utan även med kommunala bolag, fastighetsbolag, industrier, universitet, sjukhuset och privatpersoner. Uppsala är en viktig marknad för Vattenfall, som levererar fjärrvärme till 80-90 procent av invånarna. Dessutom har Uppsala egna höga ambitioner, vilket gör att vi blir en viktig partner, menar Adrian Berg von Linde. – Allt fler städer vill ha hjälp med hållbara energileveranser, energieffektiva lösningar och med att ställa om sin energianvändning. Där kan vi bidra med vår samlade kompetens kring energisystem för företag och städer. Inom ramen för Uppsala City Partnership har Vattenfall dessutom gått in som huvudpartner i Energihuset, ett samarbete mellan universitet, näringsliv och offentliga aktörer för att driva innovativa energitekniska lösningar. – Partnerskapet med Energihuset är oerhört spännande. Det stämmer med våra ambitioneroch är ett unikt möte mellan näringsliv ochforskning, där den industriella och akademiska världen ligger i framkant och tillsammans utvecklar innovativa energilösningar för ett hållbart samhälle, säger Adrian Berg von Linde. Aktiv i Uppsala Klimatprotokoll Vattenfall är även aktiv i Uppsala Klimatprotokoll, ett samarbete där 17 av stadens tyngsta aktörer ingår, bland andra Akademiskasjukhuset, Uppsala universitet, SLU och Uppsala kommun. Syftet är att bidra till Uppsalas långsiktiga utveckling och att nå klimatmålen för Uppsala kommun, att till 2020 minska utsläppen av växthusgaser med 45 procent per invånare. – Inledningsvis utgår vi naturligtvis från vår egen anläggning, där målet är att bli klimatneutrala senast 2030, berättar Adrian Berg von Linde.