Nyhet | 2010-06-14 | 15:59

Samarbete kring nästa generations miljölampa

Ett avtal har idag undertecknats mellan Vattenfall och Lightlab Sweden som syftar till ett gemensamt projekt för att utveckla nästa generations miljölampa. Om detta rapporterar bland annat Privata Affärer. – Vattenfall Forskning och Utveckling vill bidra till att främja utvecklingen av miljövänliga och energieffektiva produkter. LightLabs miljövänliga lågenergilampor har enligt vår bedömning potential att uppnå betydande energibesparingar inom belysningsområdet, säger Lars Strömberg, Forsknings- och utvecklingschef chef på Vattenfall LightLab är ett forsknings- och utvecklingsföretag som utvecklar en ny miljövänlig ljusteknologi. Tekniken innebär att ljus kan framställas på ett energisnålt sätt helt utan användning av kvicksilver – en kombination som länge efterfrågats men hittills inte varit möjlig. Vattenfall har analyserat och gjort en teknisk genomgång av LightLabs teknik. Det är baserat på resultatet av denna analys som Vattenfall är intresserade att stödja LightLab i den fortsatta utvecklingen av en miljölampa. – För LightLab är det viktigt att involvera partners i samband med kommersialiseringen av vår teknologi. Vattenfall är en av landets tyngsta aktörer inom energiområdet och jag känner stor glädje och tillförsikt inför det konkreta utvecklingsprojekt vi nu inleder tillsammans, säger LightLabs vd Björn Varnestig.