Nyhet | 2011-04-21 | 17:00

Samarbete med Hammenhögskolan

Vattenfall Vindkraft har under tiden Östra Herrestad vindkraftpark byggdes stöttat ett lokalt energiprojekt i Hammenhögskolan, "Hållbart - så klart! Ett projekt med drag".

Elever från Hammenhögskolan

Till sin hjälp har skolan haft en miljöpedagog. De har bland annat besökt parken, byggt drakar, modeller, gjort experiment, formulerat frågor runt ämnet förnyelsebara energikällor.

I april 2011 var det dags för sista studiebesöket, men då till en driftsatt park. Projektteamet tog hand om eleverna och delade ut hjälmar. De fick gå in i ett vindkraftverk och få en demonstration av säkerheten. Där fick de klart för sig att det finns både hiss och trappor. Men när verken servas hissas i regel verktygen upp på utsidan.

Elever från Hammenhögskolan

Första besöket förra våren var till en byggarbetsplats då fick eleverna steg för steg följa hur ett fundament gjuts.

Byggledare Jonas Holmqvist berättade om hur armeringsjärnen najades och varför det krävs så stora fundament på 14 x 14 kvadratmeter. Eleverna förundrades över de många och stora hålen avsedda för att skruva fast tornet i.

Elever från Hammenhögskolan

Hammenhögsskolans elever och lärare deltog även i invigningen av vindkraftparken genom att visa upp sina arbeten i en utställning med tema förnybar energi och ett hållbart samhälle.
Östra Herrestad vindkraftpark