Nyhet | 2010-07-20 | 12:51

Samarbete om ny vindkraftpark i Nordsjön

Vattenfall och Münchens kommunala företag Stadtwerke München (SWM) har tecknat en överenskommelse att bilda ett gemensamt företag för att genomföra det havsbaserade vindkraftsprojektet DanTysk. Om detta rapporterar bland annat GP och Nyhetskanalen.se Vindkraftparken DanTysk kommer att byggas 70 kilometer väster om den tyska ön Sylt med 80 turbiner på 70 kvadratkilometer med vattendjup upp till 30 meter. SWM kommer att äga 49 procent medan Vattenfall blir majoritetsägare.  Projektplaner och teknisk support för byggande och drift av vindkraftparken är långt gångna. Förhandlingar med leverantörer av turbiner och andra komponenter pågår och kommer att slutföras under hösten. Europaomfattande anbud för grundläggning och kabeldragning pågår. Enligt byggplanerna ska de första turbinerna tas i drift 2013. DanTysk vindkraftpark kan komma att leverera ren energi till minst 500 000 hushåll, beroende på turbinkapacitet. [caption id="attachment_3778" align="alignright" width="179" caption="Anders Dahl, chef för Vattenfall Vindkraft"][/caption] De båda parterna räknar med att fatta slutliga investeringsbeslutet i oktober 2010. Avståndet till kusten gör att en slutlig bedömning av projektets kommersiella genomförbarhet måste vara klar innan dess. Dessutom måste nättillgång säkras i tid och tillhandahållas av nätägaren som en del av den gemensamma anslutningen av klustret Sylt. – Vi ser fram emot att genomföra vårt projekt DanTysk tillsammans med Stadtwerke München, säger Anders Dahl, chef för Vattenfall Vindkraft. Vindkraft spelar en viktig roll i Vattenfalls arbete för att nå sitt ambitiösa mål att energiproduktionen ska vara klimatneutral 2050 och vi vill bygga vindkraft i Tyskland också. Eftersom den tyska offshore-branschen är ganska ung, är politiskt stöd och tydliga regler mycket viktiga. Dr. Kurt Mühlhäuser, vd för Stadtwerke München, framhåller att staden München behöver starka och pålitliga partners som Vattenfall för att nå sitt övergripande mål, att München år 2025 försörjs enbart med förnybar energi från egna produktionsanläggningar. [caption id="attachment_7065" align="alignnone" width="450" caption="70 km utanför ön Sylt (märkt med A på kartan) är det tänkt att den nya vindkraftparken ska ligga"][/caption]